INTI OSIS

BENDAHARA 2

NABILA LARISSA

BENDAHARA 1

DEVINA LARASATI

KETUA OSIS

FAHIMA DINNIYAH

WAKIL KETUA OSIS

OLIVIA LINTANG

SEKRETARIS 1

RISTA AYU

SEKRETARIS 2

AISYAH RAHMA

SEKBID 1A

Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa / SKI

SEKBID 1B

Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa / SKK

SEKBID 2

Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia

SEKBID 3

Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara

SEKBID 4

Pembinaan prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat

SEKBID 5

Pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural

SEKBID 6

Pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan

SEKBID 7

Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi Berbasis Sumber Gizi yang Terdiversifikasi

SEKBID 8

Pembinaan Sastra dan Budaya

SEKBID 9

Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

SEKBID 10

Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Asing